درباره سایت بازتوانی شناختی

علوم شناختی که به طور ساده به صورت «پژوهش علمی دربارهٔ ذهن و مغز» تعریف می‌شود، شاخه‌ای میان‌رشته‌ای است که از رشته‌های مختلفی مانند روان‌شناسی، فلسفه ذهن، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی تشکیل شده است.

این علم به بررسی ماهیت فعالیت‌های ذهنی مانند تفکر، طبقه بندی و فرایندهای که انجام این فعالیتها را ممکن می‌کند می‌پردازد.

 ادامه مطلب
    www.baztavani.comwww.baztavani.comThumbnailIMG_20140819_004424CAM00342_751da3f8afc97e516770b38627502c2bAzad