توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه و بیش فعالی، نوبت اول و دوم برگزار شد.
۲۱ مرداد ۱۳۹۶
کلینیک توانبخشی شناختی زیر نظر مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار
۵ مهر ۱۳۹۶

جشنواره «نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری» برگزار می شود

محمود تلخابی مجری پروژه آموزش و پرورش شناختی که این طرح با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی به اتمام رسیده است ضمن تشریح نقش علوم شناختی در آموزش و پرورش اظهار کرد: معلم ها به عنوان کنش گران اصلی نظام تربیتی با موقعیت های پیچیده ای مواجه هستند که نیازمند تفکر و حل مسئله است. به دلیل تغییرات فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیکی این پیچیدگی در تعامل انسانی با یادگیرندگان و خانواده ها همواره در حال افزایش است و حرفه معلمی را دشوارتر و پیچیده تر می سازد. از این رو، لازم است معلم ها با تأمل درباره مسائل اساسی حرفه خود مانند یادگیری، ارزشیابی و ارتباط، راه های تازه ای را کشف کنند.
تلخابی ادامه داد: به بیان دیگر، کنش گری در این موقعیت پیچیده، مستلزم نوآوری و خلق محیط های یادگیری اثربخش است. هم اکنون، در پیوند میان علوم شناختی و تعلیم و تربیت، قلمرو مطالعاتی جدیدی به وجود آمده است که درصدد مطالعه ویژگی های محیط یادگیری اثربخش است و امکان خلق این نوع محیط های یادگیری را از نظر شناختی و اجتماعی، بررسی می کند.
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان همچنین بیان کرد: در کنار این نوع مطالعات که توسط دانشمندان علوم یادگیری انجام می شود، شایسته است معلمان نیز در فرایند بازاندیشی و نوآوری در فرایند یادگیری مشارکت کنند.
تلخابی در بخش بعدی سخنان خود درباره “جشنواره نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری” که در تبریز با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی برگزار می شود گفت: جشنواره نوآوری در فرایند یاددهی – یادگیری، اقدامی در این راستا است تا معلمان نتایج حاصل از تأملات شخصی و پژوهش های خرد را با همکاران خود در میان …

منبع : تی نیوز و پایگاه جامع اطلاع رسانی کارآفرینان
توانبخشی شناختی | بازتوانی شناختی
توانبخشی شناختی | بازتوانی شناختی
مدیریت سایت ، روان شناس ، مشاور تبلیغات مراکز خدماتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با ما