خرید نرم افزارهای توانبخشی شناختی یا بازتوانی شناختی

برای خرید نرم افزارهای توانبخشی شناختی شاید لازم باشد شناخت کامل و کافی نسبت به هر یک داشته باشیم.

نرم افزارهای توانبخشی شناختی به دو بخش نرم افزارهای توانبخشی شناختی یا بازتوانبخشی شناختی تشخیصی و درمانی تقسیم می شوند:

۱-نرم افزار های توانبخشی شناختی تشخیصی

ارزیابی های عصب روانشناختی

رویکردهای سنجش و آزمایشی مبتنی بر عملکرد هستند که به منظور ارزیابی کارکردهای عصب شناختی، رفتاری و هیجانی طراحی شده اند.

طیف وسیعی از کارکردهای شناختی نظیر حافظه، توجه، سرعت پردازش اطلاعات، توانایی استدلال، قضاوت، حل مساله، کارکردهای زبانی، مهارتهای زبانی و… در کنار کارکردهای رفتاری و هیجان، در جریان این ارزیابی ها مورد بررسی قرار می گیرند.

(IVA2 , IVA/AE2 , IVAQS , IVA+Plus)

۲-نرم افزارهای توانبخشی شناختی درمانی

توانبخشی شناختی یا بازتوانی شناختی کامپیوتری

توانبخشی شناختی کامپیوتری فرآیندی پرورشی است که طی آن فرد با انجام مکرر تمرینات شناختی، مهارت های اساسی شناختی خود را که مبنای بسیاری از فعالیت ­های روزانه چون یادگیری و … است، پرورش داده و تقویت می کند.

از جمله این مهارت ها شناختی می توان به حافظه و یادگیری، دقت و تمرکز، عملکرد اجرایی، توانایی حل مسال، سرعت پردازش، هماهنگی ذهنی، یکپارچه سازی ذهنی و… اشاره نمود.

این تمرینات را کامپیوتر به سرعت و با دقت ارائه می کند. نحوه­ ی ارائۀ این تمرینات به گونه ­ای است که مهارت­ های شناختی فرد به چالش کشیده شده و در اثر تمرینات مداوم و کسب موفقیت های پی در پی در طی این چالش ­ها ؛ مهارت­ های شناختی ارتقاء پیدا می کند.

Call Now Buttonارتباط با ما