شرکت مدینا طب
۱۴ اسفند ۱۳۹۵
منابع کارشناسی ارشد علوم شناختی
۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

 
  • اخذ مجوز پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری (۱۳۸۳)
  • اولین مرکز پژوهشی تخصصی در حیطه علوم اعصاب شناختی
  • طراحی و ساخت بیش از بیست ابزار توانبخشی شناختی
  • برگزاری بیش از ۵۰ کارگاه آموزشی در حیطه ارزیابی و توانبخشی شناختی
  • برگزاری دو همایش سراسری عصب روانشناسی بالینی و توانبخشی عصبی
  • اجرای بیش از بیست طرح پژوهشی کاربردی در حیطه علوم شناختی
  • حمایت از بیش از یکصد پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در حیطه های علوم رفتاری، علوم توانبخشی و علوم شناختی
  • طراحی، ساخت، هنجاریابی و بررسی ویژگیهای روانسنجی بیش از یکصد ابزار ارزیابی کارکردهای شناختی

 

وب سایت مرکز پژوهشی و اطلاعات تماس

آدرس: تهـــران، ولنجک، دانشــگاه شهید بهشــــــــتی

مرکز رشد، مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

شماره تماس مرکز پژوهشی:

۰۲۱-۲۲۴۰۷۶۰۱


توانبخشی شناختی | بازتوانی شناختی
توانبخشی شناختی | بازتوانی شناختی
مدیریت سایت ، روان شناس ، مشاور تبلیغات مراکز خدماتی

پاسخی بگذارید