بیش‌فعالی/نقص توجه یا AD/HD
بیش‌فعالی/نقص توجه یا (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)
۷ آذر ۱۳۹۷
نرم افزار آی وی ای IVA و IVA2
۲۲ دی ۱۳۹۷

نرم افزار کن تب CANTab

نرم افزار کن تب CANTab

نرم افزار کن تب CANTab

نرم افزار کن تب CANTab

 برنامه CANTab (مجموعه خودکار ارزیابی عصب روانشناختی کمبریج)، یکی از معتبرترین مجموعه های ارزیابی عصب روانشناختی برای استفاده های پژوهشی و بالینی می باشد.

این مجموعه در مطالعات پژوهشی متعددی (بیش از ۲۰۰۰ مقاله) در حوزه های مختلف بویژه کارکرد سیستم عصبی مرکز، مطالعات روانپزشکی و نورولوژیکی مورد استفاده قرار گرفته است.

تست های موجود در این مجموعه نسبت به تاثیرات مثبت و منفی دارویی، ژنتیکی و محیطی هم در افراد نرمال و هم جمعیت های بالینی، از حساسیت بالایی برخوردار هستند.

مجموعه کن تب CANTab ، مجموعه ای است که به مسائل فرهنگی و زبانی وابسته نیست.

این مجموعه دارای ۲۵ آزمون در ۵ حیطه اصلی شامل:

 • حافظه دیداری (۴ آزمون)
 • کارکردهای اجرایی (۵ آزمون)
 • توجه (۳ آزمون)
 • حافظه کلامی/معنایی (۲ آزمون)
 • تصمیم گیری و کنترل پاسخ (۴ آزمون)
 • و شناخت اجتماعی (۱ آزمون) می باشد.

مجموعه کامل آزمون های کن تب CANTab به تفکیک حیطه های مورد ارزیابی به شرح زیر می باشد:

آزمون های غربالگری:

 Motor screening (MOT): غربالگری مشکلات دیداری،حرکتی و ادراکی. این تست همچنین به عنوان آشنایی آزمودنی با اجرای آزمون های CANTab

Big/ Little Circle (BLC): ارزیابی یادگیری و ادراک

آزمون های حافظه دیداری:

Delayed Matching to Sample (DMS): ارزیابی انطباق ادراکی فوری و تاخیری

Paired Associates Learning (PAL): ارزیابی حافظه رویدادی و یادگیری

Pattern Recognition Memory (PRM): ارزیابی بازشناسی دیداری

Spatial Recognition Memory (SRM): ارزیابی بازشناسی فضایی

نرم افزار کن تب CANTab

آزمون های عملکرد اجرایی، حافظه فعال و برنامه ریزی

Attention Switching Task (AST): ارزیابی انعطاف پذیری شناختی

Intra-Extra Dimensional Set Shift (IED): ارزیابی یادگیری قوانین و تغییر توجه

One Touch Stockings of Cambridge (OTS): ارزیابی برنامه ریزی فضایی

Stockings of Cambridge (SOC): ارزیابی برنامه ریزی فضایی و کنترل موتور

Spatial Span (SSP): ارزیابی ظرفیت حافظه فعال

Spatial Working Memory (SWM): ارزیابی حافظه فعال و طرحریزی راهبردی

آزمون های ارزیابی توجه:

Choice Reaction Time (CRT): ارزیابی سرعت واکنش در پارادایم های ۲-انتخابی ساده

Match to Sample Visual Search (MTS): ارزیای توانایی انطباق محرک های دیداری و ارزیابی زمان واکنش

Reaction Time (RTI): ارزیابی سرعت واکنش در پارادایم های ۵ انتخابی

Rapid Visual Information Processing (RVP): ارزیابی توجه مداوم دیداری

Simple Reaction Time (SRT): ارزیابی سرعت واکنش به محرک های ساده و انفرادی

آزمون های ارزیابی حافظه کلامی- معنایی

Graded Naming Test (GNT): ارزیابی حافظه معنایی از طریق ارزیابی توانایی نامگذاری اشیاء

Verbal Recognition Memory (VRM): ارزیابی بازآوری آزاد، بازشناسی فوری و تاخیری برای اطلاعات کلامی

آزمون های تصمیم گیری و کنترل پاسخ:

Affective Go/No-go (AGN): ارزیابی پردازش اطلاعات و ارزیابی کنترل پاسخ برای محرک های مثبت و منفی

Cambridge Gambling Task (CGT): ارزیابی کنترل پاسخ و ریسک پذیری در تصمیم گیری

Information Sampling Task (IST): ارزیابی تکانشگری و تصمیم گیری

Stop Signal Task (SST): ارزیابی بازداری پاسخ

آزمون های شناخت اجتماعی:

 Emotion Recognition Task (ERT): ارزیابی شناخت اجتماعی از طریق ارزیابی صورت هایی با احساسات متفاوت

سایر آزمون ها:

 Visual Analogue Scale: ارزیابی حالت های خلقی-هیجانی آزمودنی

این مجموعه برای طیف وسیعی از اختلالات و کارکردهای عصب روانشناختی مورد استفاده قرار گرفته و دارای مجموعه های ارزیابی (Test Batteries) ذیل می باشد،

بعلاوه برنامه کن تب CANTab امکان تعریف مجموعه های ارزیابی مدنظر پژوهشگران را نیز در اختیار می گذارد:

 • سوء مصرف مواد و الکل
 • اختلال آلزایمر
 • اختلالات نقص توجه
 • اختلال نشانگان اوتیسم
 • کارکردهای شناختی پایه
 • افسردگی و اختلالات خلقی/عاطفی
 • سندرم دان
 • سلامت شناختی
 • صرع
 • اختلال هانتینگتون
 • ام اس
 • اختلالات عصبی/عضلانی
 • اختلال وسواس فکری/ عملی
 • اختلال پارکینسون
 • اسکیزوفرنی
 • اختلال مغزی- عروقی و سکته
 • TBI