۲۹ دی ۱۳۹۷
نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی چیست؟

نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی

نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی نورومارکتینگ چیست؟ اصطلاح نورومارکتینگ[۱] یا “بازاریابی عصبی” از سال ۲۰۰۲ رواج یافته است. علوم اعصاب یا نوروساینس از طرق مختلفی می‌تواند در […]
۲۹ دی ۱۳۹۷
فروش نرم افزارهای سنجش و توانبخشی شناختی

فروش نرم افزارهای سنجش و توانبخشی شناختی

فروش نرم افزارهای سنجش و توانبخشی شناختی این نرم افزارهای به دو بخش نرم افزارهای توانبخشی شناختی یا بازتوانبخشی شناختی تشخیصی و درمانی تقسیم می شوند: […]
۲۵ دی ۱۳۹۷
فروش نسخه خانگیMemory Gyms Home Versions

فروش نسخه خانگیMemory Gyms Home Versions

فروش نسخه خانگی مموری جیم Memory Gyms Home Versions  نرم افزار توانبخشی نشاختی مموری جیم نسخه خانگی Memory Gyms Home Versions ، یک مجموعه آموزشی برای […]
۲۵ دی ۱۳۹۷
فروش نرم افزار توانبخشی شناختی Smart Driver3

فروش نرم افزار توانبخشی شناختی Smart Driver3

فروش نرم افزار توانبخشی شناختی Smart Driver3 توانبخشی شناختی یا بازتوانی شناختی (CR) شامل مجموعه برنامه هایی برای تمرین مغز می باشد. این برنامه ها منجر […]
Call Now Buttonارتباط با ما