بازی ها

۲۶ فروردین ۱۳۹۴

محصولات بازتوانی شناختی

شما می توانید از طریق فروشگاه بازتوانی شناختی به آدرس زیر با جدید ترین ابزار های بازتوانی شناختی آشنا شده و برای تهیه آنها اقدام نمایید. […]
۴ مهر ۱۳۹۳

صدای باهوش

صدای باهوش، یک برنامه جذاب و محصولی فوق العاده است دارای ۱۱ بازی با سطوح مختلف، که علاوه بر آموزش و تمرین الفبا و ریاضیات کلاس‌های […]
۴ مهر ۱۳۹۳

مجموعه Captain’s Log

این بازی جذاب توسط بسیاری از افراد و متخصصان در سراسر جهان، به منظور ارتقاء مهارت های توجه و تمرکز، استدلال، مهارت های شنیداری، حافظه فعال، […]
۴ مهر ۱۳۹۳

بازی راننده با هوش

Smart Driver، بازی راننده با هوش یک بازی رانندگی مهیج، جذاب و بدون خشونت است که به منظور پایه ریزی مهارت های شناختی و عزت نفس […]