نقشه مغزی/الکتروانسفالوگرافی کمی یا QEEG

نقشه مغزی/الکتروانسفالوگرافی کمی یا QEEG با قراردادن تعدادي الكترود روي سر مي‌توان اين امواج را دريافت، ثبت و سپس با استفاده از كامپيوتر تحليل كرد. QEEG وسيله‌اي است كه اين كار را انجام مي‌دهد. QEEG يا الكترو انسفالوگرافي كمی (Quantitative ElectroEncephaloGraphy) وسيله‌اي براي ارزيابي و اندازه‌گيري امواج مغزي وخصوصيات مربوط به آن‌هاست. در اين روش […]

ادامه مطلب