توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه و بیش فعالی

برگزاری کارگاه توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه و بیش فعالی

برگزاری کارگاه توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه و بیش فعالی دومین دوره از دوره جامع تربیت درمانگر  توانبخشی شناختی در انشکده روانشناسی دانشگاه بهشتی برگزار شد. این کارگاه در دو روز چهارشنبه و پنج شنبه تاریخ 22 و 23 آذر ماه برگزار شد .در روز پنج شنبه شرکت کنندگان به صورت عملی با ابزارها و […]

ادامه مطلب

مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

  اخذ مجوز پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری (۱۳۸۳) اولین مرکز پژوهشی تخصصی در حیطه علوم اعصاب شناختی طراحی و ساخت بیش از بیست ابزار توانبخشی شناختی برگزاری بیش از ۵۰ کارگاه آموزشی در حیطه ارزیابی و توانبخشی شناختی برگزاری دو همایش سراسری عصب روانشناسی بالینی و توانبخشی عصبی اجرای بیش از بیست […]

ادامه مطلب

شرکت مدینا طب

لزوم هر توسعه ای، تحقیقات مناسب و هدفمند می باشد، ما در مدینا طب معتقدیم که یک گروه تحقیقاتی منسجم و خبره از مهمترین نیازهای حیاتی هر شرکت پویا و فعال می باشد، از این رو به شدت در تلاشیم تا زیرساخت های لازم جهت توسعه بخش تحقیقات و فن آوری را در این مجموعه […]

ادامه مطلب