28 اسفند 1393

شما هم می توانید تغییر کنید

برای دانلود فایل روی ادامه مطلب کلیک کنید. شما هم می تواید تغییر کنید. به بهانه تبریک سال نو علیرضا صدیق منش / روان شناس نوازنده […]
24 اسفند 1393

سمینار کارکردهای اجرایی مغز(بخش دوم)

 برای دانلود فایل لطفا روی ادامه مطلب کلیک کنید. سمینار کارکردهای اجرایی مغز (حافظه ، توجه و تمرکز) مورخه 12 اسفندماه 93 در سالن کنفرانس سرای […]
21 اسفند 1393

سمینار کارکردهای اجرایی مغز(بخش اول)

برای دانلود فایل لطفا روی ادامه مطلب کلیک کنید. سمینار کارکردهای اجرایی مغز (حافظه ، توجه و تمرکز) مورخه 12 اسفندماه 93 در سالن کنفرانس سرای […]