۳ آذر ۱۳۹۳

رشد روانی کودک

رشد روانی کودک بر اساس یافته های علوم اعصاب ،مغزدر طول زندگی  به طور مداوم در حال تغییراست و تحت تاثیر تجربیات خوب و بد شکل […]
۳ آذر ۱۳۹۳

همه چیز در مورد ترس (قسمت اول)

تــــــــــرس از تاریکــــــــــی تقریباً همه کودکان حداقل برای مدتی از تاریکی می ترسند. این ترس اغلب ۲ تا ۳ سالگی ظاهر می شود. ترس از تاریکی […]
۱۱ آبان ۱۳۹۳

آگاهی از لکنت زبان

آگاهی از لکنت زبان اگر در جریان طبیعی گفتار وقفه هایی ناگهانی و متعدد و غیرطبیعی بصورتهای مختلف مثل : ۱-تکرار صداها، هجاها، کلمات و عبارات […]
۵ آبان ۱۳۹۳

استفاده از بازی های نمادین در تربیت کودکان

استفاده از بازی های نمادین در تربیت کودکان Symbolic play یا بازی نمادین یک توانایی در کودکان می باشد که با این توانایی کودکان اشیا و […]
Call Now Buttonارتباط با ما