12 فروردین 1394

آزمایش های مشهور روان شناسی

آزمایشان اسیکنر در زمینه شرطی سازی کنشگر در روانشناسی بسیار مطرح است. در کلیپ جعبه اسکینر را می بینید. لینک کلیپ : http://www.aparat.com/v/1dGsP آزمایش پاولف یک […]