۲۹ دی ۱۳۹۷
فروش نرم افزارهای سنجش و توانبخشی شناختی

فروش نرم افزارهای سنجش و توانبخشی شناختی

فروش نرم افزارهای سنجش و توانبخشی شناختی این نرم افزارهای به دو بخش نرم افزارهای توانبخشی شناختی یا بازتوانبخشی شناختی تشخیصی و درمانی تقسیم می شوند: […]
۲۵ دی ۱۳۹۷
فروش نسخه خانگیMemory Gyms Home Versions

فروش نسخه خانگیMemory Gyms Home Versions

فروش نسخه خانگی مموری جیم Memory Gyms Home Versions  نرم افزار توانبخشی نشاختی مموری جیم نسخه خانگی Memory Gyms Home Versions ، یک مجموعه آموزشی برای […]
۲۴ دی ۱۳۹۷
نسخه کلینیکی نرم افزار توانبخشی شناختی Memory Gyms

نسخه کلینیکی نرم افزار توانبخشی شناختی Memory Gyms

نسخه کلینیکی نرم افزار توانبخشی شناختی Memory Gyms نرم افزار توانبخشی شناختی Memory Gyms، یک مجموعه آموزشی برای ارتقاء کارکردها و فرایندهای عالی شناختی در ارتباط […]
۲۳ دی ۱۳۹۷

نسخه خانگی کاپتان لاگ Captain’s Log Personal Trainer

نسخه خانگی کاپتان لاگ Captain’s Log Personal Trainer کاپیتان لاگ، نسخه ای را با عنوان Personal Trainer برای استفاده کاربران خانگی ارائه کرده است. این برنامه […]
Call Now Buttonارتباط با ما