۲۰ خرداد ۱۳۹۵

نکاتی برای جلوگیری از آسیب به سر کودکان حین ورزش

در بسیاری از موارد ضربه‌هایی که به سر کودکان حین ورزش وارد می‌شود، توسط والدین و یا مربیان ورزش نادیده گرفته می‌شود، ضربه‌هایی که ممکن است […]