۲۵ دی ۱۳۹۷
فروش نسخه خانگیMemory Gyms Home Versions

فروش نسخه خانگیMemory Gyms Home Versions

فروش نسخه خانگی مموری جیم Memory Gyms Home Versions  نرم افزار توانبخشی نشاختی مموری جیم نسخه خانگی Memory Gyms Home Versions ، یک مجموعه آموزشی برای […]
۲۵ دی ۱۳۹۷
فروش نرم افزار توانبخشی شناختی Smart Driver3

فروش نرم افزار توانبخشی شناختی Smart Driver3

فروش نرم افزار توانبخشی شناختی Smart Driver3 توانبخشی شناختی یا بازتوانی شناختی (CR) شامل مجموعه برنامه هایی برای تمرین مغز می باشد. این برنامه ها منجر […]
۲۴ دی ۱۳۹۷
نسخه کلینیکی نرم افزار توانبخشی شناختی Memory Gyms

نسخه کلینیکی نرم افزار توانبخشی شناختی Memory Gyms

نسخه کلینیکی نرم افزار توانبخشی شناختی Memory Gyms نرم افزار توانبخشی شناختی Memory Gyms، یک مجموعه آموزشی برای ارتقاء کارکردها و فرایندهای عالی شناختی در ارتباط […]
۲۳ دی ۱۳۹۷

خرید نرم افزار توانبخشی شناختی Attention Gym

خرید نرم افزار توانبخشی شناختی Attention Gym توانبخشی شناختی کامپیوتری فرآیندی پرورشی است که طی آن فرد با انجام مکرر تمرینات شناختی، مهارت های اساسی شناختی […]
ارتباط با ما