۲۴ دی ۱۳۹۷
نسخه کلینیکی نرم افزار توانبخشی شناختی Memory Gyms

نسخه کلینیکی نرم افزار توانبخشی شناختی Memory Gyms

نسخه کلینیکی نرم افزار توانبخشی شناختی Memory Gyms نرم افزار توانبخشی شناختی Memory Gyms، یک مجموعه آموزشی برای ارتقاء کارکردها و فرایندهای عالی شناختی در ارتباط […]
۲۳ دی ۱۳۹۷

خرید نرم افزار توانبخشی شناختی Attention Gym

خرید نرم افزار توانبخشی شناختی Attention Gym توانبخشی شناختی کامپیوتری فرآیندی پرورشی است که طی آن فرد با انجام مکرر تمرینات شناختی، مهارت های اساسی شناختی […]
۲۳ دی ۱۳۹۷

نسخه خانگی کاپتان لاگ Captain’s Log Personal Trainer

نسخه خانگی کاپتان لاگ Captain’s Log Personal Trainer کاپیتان لاگ، نسخه ای را با عنوان Personal Trainer برای استفاده کاربران خانگی ارائه کرده است. این برنامه […]
۲۳ دی ۱۳۹۷
نرم افزار کاپتان لاگ Captain’s Log

فروش نرم افزار کاپتان لاگ Captain’s Log

 نرم افزار کاپتان لاگ Captain’s Log  کاپیتان لاگ، به عنوان یکی از برنامه های پرکاربرد به منظور بازتوانی و ارتقاء کارکردهای شناختی طراحی شده است. با […]
Call Now Buttonارتباط با ما